SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA ve
ARAŞTIRMA MERKEZİ


YÖNETİM


MÜDÜR


Öğr. Gör. Ömür Bilsay KULMÜDÜR YARDIMCILARI


Öğr. Gör. M. Sedat İPAR

Öğr. Gör. Mehtap TAŞTEPEYÖNETİM KURULU


Dr. Öğr. Üyesi Faruk ÖZDEMİR
Dr. Öğr. Üyesi Abdulkerim KARABULUT
Dr. Öğr. Üyesi Volkan VAROL
Dr. Öğr. Üyesi Kibar AKTINİDARİ PERSONEL


- Şube Müdürü
Işık DAĞDEVİREN - Okutman
Nuri SAĞOL - Bilgisayar İşletmeni
Üniversitemiz                                       Yönetim                             Akademik Birimler                                    İdari Birimler