Sinop Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi, kuruluşuna dair gerekli yasal düzenlemelerin ardından 30.01.2012 tarih ve 28189 sayılı Resmi Gazetede yönetmeliğinin yayınlanması ile birlikte resmi olarak faaliyete geçmiştir. Daha sonra, 19.02.2012 tarih ve 28209 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik değişikliğine dair kararla merkezin adı Sinop Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak değiştirilmiştir.

     Sinop Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi amaçları doğrultusunda kamu, özel sektör, ulusal ve uluslararası kuruluş ve kişilere ihtiyaç duydukları alanlarda danışmanlık hizmetleri, eğitim-öğretim programları planlar; ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, sempozyumlar, seminerler, konferanslar ve

benzeri faaliyetleri düzenler ve koordine eder. Ayrıca hayat boyu öğrenme süreçleri kapsamında çeşitli eğitim-öğretim programları, seminerler, konferanslar ve benzeri faaliyetler düzenler ve koordine eder.

Merkezimizin Amacı

Sinop Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin amacı, üniversitenin eğitim verdiği ve araştırma yaptığı tüm alanlarda; akademik programlar dışında halkın, özel sektör ve kamunun, ihtiyaçlarına cevap verecek eğitim-öğretim programlarını düzenleyerek bu programlar aracılığıyla Üniversitenin; toplum, kamu, özel sektör ve bölgesel, ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile olan işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmaktır.

Ayrıca Merkez, hayat boyu öğrenme süreçleri kapsamında her türlü faaliyet vasıtası ile Üniversite-toplum işbirliği ve toplumsal kalkınma adına üzerine düşen görevleri yerine getirmeyi amaçlamaktadır.

Sinop Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin web sitesine hoş geldiniz. 

Sinop Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SÜSEM) tarafından düzenlenen faaliyetlere ilişkin bilgileri web sitemiz üzerinde bulunan duyurular ve etkinlikler kısımlarından takip edebilirsiniz.

     Ayrıca merkezimiz tarafından düzenlenen veya düzenlenmesini istediğiniz kurs, seminer vb. her tür faaliyetle ilgili olarak iletişim adreslerimiz üzerinden iritibata geçebilirsiniz.

AÇILMASI PLANLANAN EĞİTİMLER

– Almanca Kursu
– Su Altı Dalış Kursu
– Rusça Kursu
– YDS-YÖKDİL Kursu
– Osmanlı Türkçesi Kursu
– Farsça Kursu
– Yönetici Yeterlilikleri Geliştirme Sertifika Programı
– Eğiticilerin Eğitimi Sertifika Programı
– Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya Uzmanlığı Eğitimi
– Özel Gereksinimli Bireylerle İletişim Eğitimi
– Yaşlı ve Hasta Bakımı Kursu
– Dijital Yetkinlikler Kursu
– Arduino Uygulamaları Kursu
– STEM Eğitimi
– Kaynakçı Kursu
– SPSS İle Veri Analizi Eğitimi
– Konukla İletişim Ve Servis Teknikleri Temel Eğitimi

TAMAMLANMIŞ OLAN EĞİTİMLER

– Su Altı Dalış Kursu
– Osmanlı Türkçesi Kursu
– Eğiticilerin Eğitimi Sertifika Programı
– İngilizce Kursu (İntermediate)
– YDS Kursu (İngilizce)
– Speaking Kursu (İngilizce)