Birim Kalite Temsilcileri

Öğr.Gör. Ömür Bilsay KUL

(Birim Temsilcisi)

Dr.Öğr.Üyesi Mehtap TAŞTEPE

(Birim Temsilci Yard.)

Şakir GÖKMEN

(Birim Temsilci Yard.)