Birim Kalite Temsilcileri

Dr.Öğr.Üyesi Ömür Bilsay KUL

(Birim Temsilcisi)

Dr.Öğr.Üyesi Mehtap TAŞTEPE

(Birim Temsilci Yardımcısı)

Yusuf Ziya GÖKKAYA

(Birim Temsilci Yardımcısı)