MİSYONUMUZ

Üniversitenin eğitim verdiği ve araştırma yaptığı tüm alanlarda; akademik programlar dışında halkın, özel sektör ve kamunun, ihtiyaçlarına cevap verecek eğitim-öğretim programlarını düzenlemek ve bu programlar aracılığıyla Üniversitenin; toplum, kamu, özel sektör ve bölgesel, ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile olan işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmak.

VİZYONUMUZ

Hayat boyu öğrenme faaliyetleri kapsamında bilgi toplumu olmaya ve sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlayan, Üniversite-toplum iş birliği ile toplumsal kalkınmayı önceleyen bir merkez olmak.